Personvernvilkår

Personvernerklæring – Härkila.com

Vi i Outfit International A/S prioriterer datasikkerhet og konfidensialitet høyt. Denne personvernerklæringen fastsetter klare retningslinjer for hvordan Outfit International A/S skal håndtere personopplysningene dine. Nedenfor redegjør vi hvordan vi bruker personopplysningene som du legger igjen og/eller gir fra deg når du besøker eller benytter deg av tjenestene på nettstedet vårt.


1. Behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger

Dette nettstedet eies og drives av:

Outfit International A/S, Greve Main 10, DK-2670 Greve
Org.nr. 15 04 98 47
Tlf. +47 23 96 18 78
E-post: webshop@harkila.com

2. Kontakt

info@outfitinternational.com


3. Innhenting av personopplysninger

Du vil alltid få beskjed om det når vi innhenter personopplysninger om deg. Personopplysningene vi innhenter om deg, kan for eksempel være navn og e-postadresse, privatadresse, telefonnummer og lignende identifikasjonsopplysninger samt opplysninger om kjøp du har gjort på nettstedet, og navigasjonen din på nettstedet.

Når du gir fra deg opplysninger, vil det alltid gå fram om dette er valgfritt, eller om det derimot er nødvendig for å gjennomføre den ønskede handlingen, for eksempel et kjøp i nettbutikken vår.

Innhenting av personopplysninger om deg kan skje i tilfellene nedenfor:

- Når du handler i nettbutikken på harkila.com.
- Når du registrerer deg for å motta nyhetsbrev fra harkila.com.
- Når du oppretter en kundekonto på harkila.com.
- Når du melder deg inn i kunde-/lojalitetsklubben på harkila.com.
- Når du deltar i en konkurranse på harkila.com.

Selv om du bruker e-postadressen din i flere enn ett av tilfellene ovenfor, blir opplysningene dine bare innhentet og registrert på ett sted. Det betyr at opplysningene dine kan gjenbrukes, for eksempel når du handler hos oss, og du slipper dermed å motta det samme markedsføringsmaterialet fra harkila.com flere ganger.


4. Bruk av personopplysninger

Personopplysninger innhentes og brukes for følgende formål:

- gjennomføring av bestillinger i nettbutikken vår

- registrering for mottak av nyhetsbrev

- administrasjon av kunde-/lojalitetsklubb

- administrasjon av brukerkonto/profil

- deltakelse i konkurranser eller andre arrangementer

- utsending av annet markedsføringsmateriale, inkludert invitasjoner til arrangementer og tildeling av verdikoder

- innhenting og evaluering av kundeanmeldelser

- kjøpshistorikk

- statistikk

- andre markedsføringstiltak

Vi gjør oppmerksom på at, med mindre loven gir oss mulighet til å kontakte deg uten at du har gitt tillatelse til det på forhånd, vil personopplysningene dine bare bli brukt til utsending av markedsføringsmateriale dersom du uttrykkelig har gitt oss tillatelse til det.

Outfit International A/S fører statistikk over hvilke områder av nettstedet brukerne besøker, og hvilke produkter de foretrekker. Disse dataene inneholder ikke personopplysninger. Dataene vi innhenter, gir oss kunnskap om hvordan folk bruker nettstedet. Denne kunnskapen bruker vi for å forbedre nettstedet. Vi bruker data om alle brukeres navigasjon for å forstå hvordan disse som gruppe bruker harkila.com og prøver med utgangspunkt i dette å forbedre nettstedet. Vi ser ikke hvor på Internett du kom fra, eller hvor du går når du forlater nettstedet vårt. I tillegg innhenter vi informasjon om hvilke produkter brukerne som gruppe foretrekker. Denne forståelsen utnytter vi også for å forbedre nettstedet. Vi verken selger eller på annen måte videreformidler informasjon om brukernes anvendelse og navigasjon på nettstedet vårt. Og vi selger eller videreformidler ikke kjøpsopplysningene dine til tredjepart.


5. Videreformidling til andre behandlingsansvarlige

Personopplysningene dine skal i utgangspunktet ikke videreformidles til tredjepart uten at du har gitt tillatelse til det.  Opplysninger til bruk for varelevering videreformidles imidlertid til Outfit International A/S’ valgte transportør.

Det kan dessuten, under visse omstendigheter og i henhold til lov, være nødvendig å videreformidle opplysninger til offentlige myndigheter eller politiet. For eksempel kan vi ved mistanke om kredittkortsvindel videreformidle opplysninger til politiet.

I tilfelle omstrukturering eller helt eller delvis salg av virksomheten vil en eventuell videreformidling skje i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger.


6. Utlevering til databehandlere

Når det gjelder oppbevaring og håndtering av dine personopplysninger, er Outfit International A/S selvstendig dataansvarlig. Det vil si at Outfit International A/S tar ansvar for de opplysningene som vi samler inn om deg, og spesifiserer hva som er formålet med behandlingen av personopplysningene, hvordan de behandles og av hvem.

Personopplysningene dine vil bli utlevert til Outfit International A/S’ samarbeidspartnere som leverer ytelser på vegne av Outfit International A/S’, for eksempel i forbindelse med utsending av nyhetsbrev. Disse samarbeidspartnerne behandler utelukkende personopplysningene på Outfit International A/S’ vegne og i samsvar med Outfit International A/S’ instruksjoner.


7. Hvordan vi innhenter data om deg

Dataene vi behandler om deg, er som oftest innhentet direkte fra deg. Vi kan også behandle opplysninger om deg som vi har innhentet fra tredjeparter, for eksempel kilder på Internett, herunder sosiale medier som Instagram og Facebook.

Samarbeidspartnere våre.

Hvis vi behandler opplysninger om deg som er innhentet fra en tredjepart, vil du motta en oversikt der du også finner kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige, informasjon om formålet med behandlingen, rettsgrunnlaget for dette, de berørte kategoriene av personopplysninger, osv.


8. Sletting av personopplysninger

Vi sletter personopplysningene dine når vi ikke lenger har behov for å behandle dem for ett eller flere av formålene som er angitt i punkt 4 ovenfor. Opplysningene kan imidlertid bli behandlet og oppbevart lenger i anonymisert form.


9. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler i våre retningslinjer for informasjonskapsler, som du finner her: https://no.harkila.com/nb-no/cookie​


10. Sikkerhet

Vi har innført tiltak for å sikre at de interne prosedyrene våre lever opp til våre høye standarder for sikkerhet. Vi bestreber oss på å ivareta kvaliteten og integriteten til personopplysningene dine på best mulig måte.


11. Dine rettigheter

Med visse lovbestemte unntak har du rett til å når som helst få innsyn i opplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å komme med innsigelser mot innhentingen og den videre behandlingen av personopplysningene dine, herunder profilering / automatiske beslutninger. I tillegg har du rett til å få rettet, slettet eller blokkert personopplysningene dine etter gjeldende regler for dette. Du har dessuten krav på å få utlevert opplysningene om deg som du har gitt oss, og få overført disse til en annen behandlingsansvarlig (såkalt dataportabilitet).


12. Tilbakekalling av samtykke

Du kan til enhver tid tilbakekalle eventuelle samtykker du har gitt. Vi vil deretter slette opplysningene dine med mindre vi kan fortsette behandlingen på annet grunnlag. Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket ditt, kan du kontakte oss på webshop@harkila.com

eller på telefon +47 23 96 18 78.


13. Koblinger til andre nettsteder o.l.

Nettstedet vårt kan inneholde koblinger til andre nettsteder eller integrerte nettsteder. Vi er ikke ansvarlig for innholdet på andre selskapers nettsteder eller deres praksis for innhenting av personopplysninger. Vi oppfordrer deg derfor til å lese innehaverens retningslinjer for personvern samt andre relevante retningslinjer når du besøker andre nettsteder.


14. Endring av opplysninger m.m.

Dersom du vil at vi skal oppdatere, endre eller slette personopplysninger vi har registrert om deg, ønsker tilgang til personopplysningene som behandles om deg, eller har spørsmål til de ovenstående retningslinjene, kan du kontakte oss på webshop@harkila.com

eller på telefon +47 23 96 18 78.


15. Klageadgang

Hvis du ønsker å klage på behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte oss på e-post, telefon eller brev, som angitt i punkt 14 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, Danmark.